Praktiske oplysninger


Hvem er vi ?
LEA er en politisk uafhængig aftenskole, som er tilsluttet hovedorganisationen - Dansk Oplysnings Forbund.
Skolen er startet af en gruppe undervisere fra andre aftenskoler - Skolen lægger vægt på:
  • at  der i undervisningen er et islæt af folkeoplysning
  • eller der dyrkes en form for motion
  • eller der er mulighed for sundhedsmæssigt virke.

Kursustilmelding:

Kan udover via de enkelte kurser på hjemmesiden klares via E-mail eller tlf. direkte til Skolens kontor
Ved tilmelding til kursus via e-mail oplyses: Navn - Adresse - telefonnr.
  • Under de enkelte kurser i kursuskalenderen - mulighed for tilmeldingskvittering -.
  • Via - e-mail - til skolens kontor.
  • Pr. telefon/SMS - 4115 1561 - Oplys: Navn - Adresse - telefonnr. - E-mailadresse
 
Husk ved tilmeldingen at oplyse navn - adresse - telefonnummer, og evt. e-mail hvis muligt.
Tilmelding til et kursus er bindende for hele kursusforløbet.
I tilfælde af for få deltagere vil kurset som hovedregel blive aflyst, og evt. forudbetalt gebyr returneres.

Kursusbetaling:

Betaling for kurserne kan foregår:
  • Via netbank - betalingsoplysninger tilsendes automatisk via e-mail når holdet bliver til noget.
  • Kontant den første mødeaften evt. skolens kontor
 
Af praktiske administrative grunde foretrækkes betaling via netbank.